Ca?c do?ng sa?n pha?m nh? th?t l?ng nam hàng hi?u?ga?n nh? la? phu? ki?n th??i trang kh?ng thê? thiê?u bên ca?nh nh??ng b?? qua?n a?o sang tro?ng hay nh??ng ??i gia?y cao ca?p cu?a pha?i ma?nh. M??t chiê?c th?t l?ng nam hàng hi?u giu?p cho ng???i s?? du?ng thê? hiê?n ????c ???ng ca?p cu?ng nh? s?? tinh tê? trong phong ca?ch ?n m??c cu?a mi?nh.

th?t l?ng nam hàng hi?uKh?ng riêng gi? phu? n??, ca?nh ?a?n ?ng cu?ng co? thê? s?? h??u nhiê?u h?n m??t chiê?c th?t l?ng nam hàng hi?u trong b?? s?u ta?p th??i trang ca? nhan cu?a mi?nh. Day l?ng da ha?ng hiê?u cu?ng co? nhiê?u do?ng sa?n pha?m va? ????c la?m t?? nhiê?u nguyên va?t liê?u kha?c nhau. Tu?y theo nhu ca?u, s?? thi?ch va? s?? kiê?n ma? ng???i s?? du?ng co? thê? l??a cho?n nh??ng loa?i th?t l?ng nam hàng hi?u cho phu? h??p.?

?a pha?n nh??ng do?ng th?t l?ng nam hàng hi?u ?ê?u ????c la?m t?? ca?c loa?i da thu??c cao ca?p( Da ca? sa?u, da bo?, c??u,..), ngoa?i viê?c thê? hiê?n s?? sang tro?ng no? co?n giu?p cho ng???i s?? du?ng thoa?i h?n khi mang va? ta?o ??? bê?n hoa?n my? cho t??ng sa?n pha?m.

Th??ng hiê?u th??t l?ng nam cao ca?p n??i tiê?ng trên thê? gi??i

Day th??t l?ng nam ha?ng hiê?u Montblanc

V??i biê?u t???ng ng?i sao 6 ca?nh t???ng tr?ng cho ngo?n nu?i Montblanc. La? th??ng hiê?u sa?n xua?t phu? kiê?n th??i trang cao ca?p hiê?m hoi ?ê?n t?? n???c ???c ????c nhiê?u ti?n ??? th??i trang ?a chu??ng.

Day ni?t nam cao ca?p cu?a Montblanc co? s?? l???ng sa?n xua?t kha? ha?n chê? nên viê?c s?? h??u m??t chiê?c day l?ng da ha?ng hiê?u cu?a Monblanc kh?ng hê? dê? da?ng. Do s?? l???ng co? ha?n nên ma?u ma? va? chu?ng loa?i day l?ng nam cao ca?p Monblanc kh?ng ma?y ?a da?ng.

Day th?t l?ng nam hàng hi?u Hermes

Khi no?i ?ê?n phu? kiê?n th??i trang cao ca?p thi? Hermes la? m??t trong nh??ng ca?i tên ????c nh??c ?ê?n ?a?u tiên trong danh sa?ch. ????c tha?nh la?p ?a?u tiên va?o n?m 1837 ta?i x?? s?? th??i trang thê? gi??i ( Pha?p), Hermes la? c?ng ty th??i trang n??i tiê?ng ma? mo?i ti?n ??? th??i trang ?ê?u biê?t ?ê?n.

Th??ng hiê?u th??i trang cao ca?p Hermes ra?t ph?? biê?n va? la? ca?i tên ra?t quen thu??c cu?a nhiê?u ng???i trên thê? gi??i. Kh?ng nh? m??t s?? th??ng hiê?u chi? sa?n xua?t day th?t l?ng nam hàng hi?u v??i s?? l???ng co? ha?n, Hermes h???ng ?ê?n viê?c t??i ?u ho?a nhu ca?u cu?a ng???i tiêu du?ng. Chi?nh vi? thê? ma? chu?ng ta co? thê? b??t g??p ca?c sa?n pha?m cu?a Hermes ta?i nhiê?u n?i trên thê? gi??i. Tuy nhiên, Hermes va?n cho ra thi? tr???ng m??t s?? do?ng sa?n pha?m v??i ma?u ma? va? s?? l???ng co? ha?n, ta?t nhiên la? gia? tha?nh cu?a chu?ng kh?ng pha?i ai cu?ng co? kha? n?ng s?? h??u.

Th?t l?ng nam hàng hi?u Versace

????c biê?t ?ê?n trong nga?nh th??i trang thê? gi??i qua nh??ng do?ng sa?n pha?m: Day l?ng nam da tha?t cao ca?p, vi? da, tu?i sa?ch, n???c ho?a,.. t?? ra?t lau tr???c ?ay trên thê? gi??i. D???i s?? ca?m quyê?n cu?a nha? thiê?t kê? ta?i ba va? co? a?nh h???ng ra?t l??n trong nga?nh th??i trang cu?a thê? gi??i, ca?c sa?n pha?m cu?a Versace ????c xem la? biê?u t???ng cu?a s?? cao ca?p ba?c nha?t trong mo?i tiêu chi?.

th?t l?ng nam hàng hi?u

T?? nhiên – Tao nha?, Thanh li?ch – Kho?e kho??n, Xinh ?e?p – G??i ca?m la? nh??ng gi? co? thê? ti?m ????c t?? nh??ng thiê?t kê? cu?a Versace. La?y s?? sang tro?ng la?m nê?n ta?ng cho mo?i thiê?t kê?, day ni?t nam ha?ng hiê?u Versace se? la? s?? l??a cho?n hoa?n ha?o cho s?? li?ch la?m va? sang tro?ng.

Day th?t l?ng nam hàng hi?u Gucci

La?i la? m??t ca?i tên l??n trong nga?nh th??i trang thê? gi??i, kh?ng chi? n??i tiê?ng nh?? ca?c do?ng day l?ng da ha?ng hiê?u cao ca?p hay ca?c phu? kiê?n th??i trang, Gucci co?n la? m??t trong nh??ng ?ng l??n cu?a la?ng th??i trang.

th?t l?ng nam hàng hi?u

????c tha?nh la?p b??i Guccio Guuci, m??t trong nh??ng ng???i co? a?nh h???ng l??n nha?t trong la?ng th??i trang cu?a thê? gi??i. S?? “ Tinh tê?” la? yê?u t?? chu? ?a?o trong khau thiê?t kê? ta?o nên th??ng hiê?u Gucci, mo?i sa?n pha?m ????c thiê?t kê? va? hoa?n thiê?n m??t ca?ch ti? my? nha?t.

???i v??i nam gi??i, ca?c do?ng sa?n pha?m th?t l?ng nam hàng hi?u cu?a Guuci se? la? s?? l??a cho?n tuyê?t v??i.

Bên ca?nh nh??ng ha?ng th??i trang trên va?n co?n nhiê?u tên tu??i n??i tiê?ng kha?c ma? ca?c ti?n ??? th??i trang kh?ng nên bo? qua nh?: Giorgio Armani, Valentino, Polo, Lacoste,..va? ta?t nhiên kh?ng thê? thiê?u ????c nh??ng do?ng th?t l?ng nam hàng hi?u t?? My? nh?: Calvin Klein, Levis, Tommy Hilfiger .

Viê?c s?? h??u m??t chiê?c th?t l?ng nam hàng hi?u ca?c ti?n ??? th??i trang pha?i bo? ra m??t khoa?n chi phu? kh?ng hê? nho?. Thê? nh??ng kh?ng i?t ng???i va?n m??c pha?i ru?i ro khi mua nha?m ha?ng gia?, nha?i. ?ê? tra?nh ????c va?n ?ê? na?y chu?ng ta pha?i biê?t ca?ch phan biê?t ????c ?au la? th??t l?ng nam xi?n va? ?au la? ha?ng d??m.

Cách phan bi?t th?t l?ng nam hàng hi?u

Viê?c ??n gia?n nha?t chi?nh la? xa?c ?i?nh ngu??n g??c cu?a sa?n pha?m. Ha?u hê?t ca?c do?ng day l?ng da ha?ng hiê?u ?ê?u ????c sa?n xua?t ta?i chi?nh qu??c gia ???t tru? s?? c?ng ty, chi? co? m??t s?? i?t m??i gia c?ng sa?n pha?m ?? nh??ng n???c kha?c.

th?t l?ng nam hàng hi?u

Vi? du? nh? day th??t l?ng nam ha?ng hiê?u LV, nê?u la? day th??t l?ng nam ha?ng xi?n thi? no? se? ????c sa?n xua?t ta?i Tay Ban Nha ch?? kh?ng thê? na?o ?? Trung Qu??c hay Pha?p ????c. ?ê? co? thê? ch??c ch??n ????c n?i sa?n xua?t ha?ng chi?nh ha?ng ?? ?au ba?n co? thê? truy ca?p va?o website chi?nh cu?a ha?ng ?ê? kiê?m tra.

Chu?ng ta cu?ng co? thê? nha?n biê?t ????c ?au la? th??t l?ng ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng b??ng ca?ch quan sa?t nh??ng ???c ?iê?m bên ngoa?i cu?a sa?n pha?m. ???c biê?t la? logo hay tên th??ng hiê?u cu?a ha?ng chi?nh ha?ng th???ng ????c in m??t ca?ch ti? my? va? kh?ng hê? co? tr???ng h??p ngoa?i lê?. Co?n ha?ng nha?i thi? chu?ng ta ra?t dê? da?ng nha?n tha?y ????c s?? th? thiê?n trong ca?c ????ng ne?t.

Ca?ch tiê?p theo ?ê? phan biê?t chi?nh la? kiê?m tra ma? s?? xa?c th??c, th???ng thi? ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng hay ?i ke?m 1 s?? seri. Chu?ng ta co? thê? kiê?m tra tr??c tiê?p ma? s?? na?y qua website cu?a ha?ng. Cu??i cu?ng chu?ng ta ha?y kiê?m tra ??c gi?? kho?a trên day th??t l?ng, tr???ng h??p ??c vi?t kh?ng tru?ng ma?u va? co? thiê?t kê? kha? th? thi? ?o? la? ha?ng nha?i.

Th?ng th???ng mo?i sa?n pha?m day th?t l?ng nam hàng hi?u chi?nh ha?ng ca?c chi tiê?t va? thiê?t kê? ra?t tinh tê? va? ti? my? nên dê? da?ng nha?n tha?y ????c s?? kha?c biê?t. Tuy nhiên cu?ng co? m??t s?? tr???ng h??p ha?ng gia? ????c sa?n xua?t theo c?ng nghê? hiê?n ?a?i co? va? ky? thua?t cao thi? viê?c nha?n biê?t ga?n nh? b??ng 0. Chi?nh vi? thê?, ?ê? ?a?m ba?o quyê?n l??i cu?a mi?nh chu?ng ta chi? nên mua day day ni?t nam ha?ng hiê?u ta?i nh??ng c??a ha?ng co? uy ti?n ho??c nh??ng ?a?i ly? co? u?y quyê?n cu?a th??ng hiê?u.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • Th?t l?ng nam hàng hi?u
  • Th?t l?ng nam hàng hi?u t?? my?
  • Day ni?t nam ha?ng hiê?u
  • Day l?ng da ha?ng hiê?u
  • Th??t l?ng nam cao ca?p
  • Th??t l?ng nam da xi?n
  • Day ni?t nam cao ca?p
  • Day l?ng cao ca?p