C?? m??i n?m qua ?i trên thi? tr???ng la?i xua?t hiê?n nh??ng xu h???ng th??i trang kha?c nhau, nh?ng ma?u áo s? mi ?en nam?va?n ch?a bao gi?? ma?t ?i vi? thê? cu?a mi?nh trong la?ng th??i trang da?nh cho nam gi??i. ???c biê?t v??i chiê?c a?o s? mi ?en nam va?i tr?n kh?ng co? ho?a tiê?t phu? co? thê? giu?p ca?c cha?ng trai s?? du?ng quanh n?m su??t tha?ng ma? ch??ng bao gi?? l??i m??t.

áo s? mi ?en nam

V??i nh??ng ?u ?iê?m n??i ba?t nh? thê? thi? viê?c b?? sung ngay chiê?c a?o s? mi ?en nam va?o tu? qua?n a?o cu?a mi?nh la? viê?c ma? ca?c cha?ng trai nên la?m.

Chi? v??i m??t chiê?c a?o s? mi ?en nam c? ba?n thi? chu?ng ta ?a? co? thê? dê? da?ng biê?n ho?a v??i nhiê?u phong ca?ch kha?c nhau ma? kh?ng hê? m??c pha?i nh??ng sai la?m khi Mix ???. ?ay co? thê? xem la? ma?u a?o s? mi da?nh cho mo?i ng???i ?a?n ?ng, no? kh?ng chi? dê? Mix ??? ma? co?n co? thê? giu?p ng???i m??c che ?i nh??ng khuyê?t ?iê?m trên c? thê?.

Tha?t dê? da?ng ?ê? Mix ??? v??i chiê?c a?o s? mi ?en nam ?e?p.

Se? tha?t la? m??t thiê?u so?t l??n nê?u trong tu? qua?n a?o cu?a ba?n ch?a co? chiê?c a?o s? mi nam ?en tr?n na?o, vi? no? se? la? s?? l??a cho?n tuyê?t v??i khi co? thê? kê?t h??p v??i ba?t ky? ma?u qua?n na?o.

Tu?y thu??c va?o th??i ?iê?m va? s?? kiê?n ma? chu?ng ta se? l??a cho?n da?ng qua?n cho phu? h??p, nê?u ca?n thê? hiê?n s?? n?ng ???ng ba?n chi? ca?n kê?t h??p a?o s? mi ?en nam v??i ma?u qua?n Skinny, tr???ng h??p ba?n mu??n phong ca?ch n??i ba?t h?n thi? chi? viê?c Mix chu?ng v??i chiê?c qua?n Jeans ra?ch,..

áo s? mi ?en nam

Co? ra?t nhiê?u ng???i nghi? viê?c cho?n mua a?o s? mi nam ?e?p kh?ng co? gi? la? kho? kh?n, nh?ng nê?u qua? chu? quan ma? cho?n nha?m ma?u a?o co? da?ng xa?u thi? no? se? la?m ho?ng ?i ca? set ??? cu?a ba?n. Chi?nh vi? va?y ma? viê?c cho?n mua ????c chiê?c a?o s? mi ?en nam ?e?p va? phu? h??p ngay t?? ban ?a?u se? giu?p chu?ng ta tiê?t kiê?m ????c ra?t nhiê?u th??i gian va? tiê?n ba?c.

Chiê?c a?o s? mi nam ?en tr?n se? giu?p chu?ng ta ha?n chê? nh??ng va?n ?ê? vê? l??i trên nh??ng ho?a tiê?t, vi? va?y viê?c chu?ng ta ca?n la?m khi mua a?o s? mi nam ?en tr?n la? ti?m kiê?m ca?i na?o phu? h??p va? v??a v??n nha?t.

M??t chiê?c a?o s? mi ?en nam da?ng ?e?p thi? pha?n c?? va? tay a?o la? 2 yê?u t?? quan tro?ng nha?t, vi? va?y khi cho?n mua ca?c ba?n nên chu? y? tha?t ky? ?? 2 pha?n na?y.

V??i cha?ng trai co? khu?ng m??t tro?n thi? ba?n nên l??a cho?n loa?i c?? a?o nho?n. Loa?i c?? a?o r??ng thi? la?i phu? h??p v??i ng???i co? khu?n m??t thon go?n va? go?c ca?nh. Co?n loa?i c?? a?o nho?n va? r??ng thi? co? thê? xem la? l??a cho?n an toa?n nha?t nê?u ca?c ba?n kh?ng biê?t chi?nh xa?c mi?nh h??p v??i loa?i na?o.

Cu?ng nh? pha?n c?? a?o, tay a?o cu?ng la? yê?u t?? ma? chu?ng ta ca?n l?u y? khi cho?n mua a?o s? mi ?en nam tay da?i. Yê?u t?? na?y quan tro?ng m??t pha?n la? do tay a?o co? ra?t nhiê?u kiê?u thiê?t kê? kha?c nhau va? hiê?n nhiên la? m??i loa?i thiê?t kê? se? phu? h??p v??i t??ng ???i t???ng s?? du?ng.

C?? tay a?o thiê?t kê? kiê?u Pha?p va? co? khuy ca?i ????c xem la? 2 loa?i ph?? biê?n va? ????c s?? du?ng nhiê?u nha?t. Ma?u a?o co? pha?n tay a?o kiê?u Pha?p chi? nên s?? du?ng khi tham gia va?o ca?c s?? kiê?n sang tro?ng hay nh??ng nghi th??c trang nghiêm. Co?n loa?i c?? tay a?o co? nu?t ca?i thi? co? thê? s?? du?ng va?o nh??ng mu?c ?i?ch ??n gia?n va? thoa?i ma?i h?n.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • áo s? mi ?en nam
  • áo s? mi nam ?en
  • áo s? mi ?en nam ha?n qu??c
  • áo s? mi ?en nam tay da?i
  • áo s? mi nam ?en ?e?p